Privacy

PRIVACYBELEID

BeautyX vindt de bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”).

In dit Privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren je dan ook het Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Het Privacybeleid is voor het laatste gewijzigd op 20 mei 2019.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

BeautyX is winkelbedrijf met winkels verspreid over Nederland en verschillende digitale marketing- en verkoopkanalen. De websites van BeautyX is te vinden op www.beauty-x.nl en (hierna de “Website”). De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is BeautyX B.V., Industrieweg 7, 2254 AE Voorschoten (KvK: 72847727).

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT BEAUTYX VOOR WELKE DOELEINDEN?

Doeleinden en grondslagen klantenpas

De klantenpas heeft tot doel de beleving van klanten te verbeteren en de tevredenheid te verhogen, onder meer door gepersonaliseerde communicatie met informatie, aanbiedingen, acties en evenementen die zoveel mogelijk zijn afgestemd op jouw voorkeuren en interesses. Als Klantenpashouder heb je via je Account (via de Website) toegang tot je digitale kassabonnen en je online aankoophistorie, zodat je die altijd terug kunt vinden. We herkennen je in de winkels aan je klantenpas en online via je e-mailadres en Account.

Deelname aan het Klantenpas programma is vrijwillig en kosteloos. Vanzelfsprekend kun je ook aankopen doen in de BeautyX winkels en online zonder gebruik te maken van de Klantenpas.

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van het Klantenpas programma is het uitvoeren van de overeenkomst met jou, namelijk de aanmelding voor het Klantenpas programma. Om je voorkeuren en interesses te bepalen, wordt ook gebruik gemaakt van informatie die op basis van je toestemming is verkregen met cookies of vergelijkbare technieken. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken. We kunnen je gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van BeautyX om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

Aanmelden voor het Klantenpas programma

Je kunt je aanmelden via de Website of in de winkel. Om deel te nemen aan het Klantenpas programma, maak je een Account aan waarin je zelf bepaalde (persoons)gegevens invult.

Wanneer je je aanmeldt voor het Klantenpas programma verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent, dan wel dat je hiervoor toestemming van uw ouders of wettelijk vertegenwoordiger hebt.

Informatie gekoppeld aan je Klantenpas

Door je gebruik van de verschillende diensten van BeautyX te analyseren, kunnen wij onze diensten en communicatie beter op je wensen afstemmen. Onderdeel van het Klantenpas programma is daarom dat wij beschikbare informatie over jou koppelen en toevoegen aan je Klantenpas, waaronder je interesses, merkvoorkeuren, (online) aankopen en informatie over je gebruik van de Website.

Pin / Creditcard betalingen

Ten behoeve van BeautyX worden je aankopen met een pinpas of creditcard in een BeautyX winkel of in de webshop afgewikkeld door onze payment provider Adyen B.V. (hierna: “Adyen”). In de systemen van Adyen is voor ons het volgende zichtbaar:

In welke winkel je de betreffende aankoop hebt gedaan; transactie, bij creditcardbetalingen achternaam en voorletter, een deel van het kaartnummer, de verloopdatum, soort kaart en (indien de kaart geen pincode bevat) de handtekening; betaalwijze, locatie en tijd, land van herkomst van de creditcard/pinpas.

Deze gegevens worden gebruikt om je bestelling te kunnen afhandelen. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met jou. We kunnen je gegevens ook gebruiken voor analyse- en

optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van BeautyX om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

GEBRUIK VAN DE BEAUTYX WEBSITE

Cookies

Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer –minus de laatste 3 cijfers- van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, en de pagina’s die je op onze Website bezoekt. Ook maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking herkennen wij je als je vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website.

Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om de Website te beveiligen, om je ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor je te personaliseren, je te herkennen bij een volgend bezoek en om je ook via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen.

De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is je toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor je privacy). In onze Cookie Policy kun je meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. Je kan je toestemming altijd weer intrekken.

Bestellen als gast

Als je een online bestelling wilt doen zonder Klantenpas account, vragen wij je gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om contact met je te hebben over

je bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

Sociale Media

BeautyX is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Twitter, Instagram en Linkedin.

Als je BeautyX volgt via sociale media, of communiceert met of over BeautyX via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je openbare profielgegevens. Als je informatie over BeautyX deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. BeautyX volgt zelf ook sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.

BeautyX kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van BeautyX is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik daarvan te analyseren. Ook kan BeautyX bijhouden of en, zo ja, welke klachten er over BeautyX worden gedaan via sociale mediakanalen van klachtensites. In dat kader verwerken wij de volgende gegevens zodat wij de inhoud van onze sociale media activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren:

Profielinformatie van het betreffende sociale medium, de bekeken en geplaatste content en berichten m.b.t. BeautyX, in het platform opgeslagen metadata.

Het doel van deze verwerking is het bereik van de sociale media-activiteiten van BeautyX te analyseren en haar klantvriendelijkheid te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van BeautyX om haar dienstverlening en sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren. Deze gegevens kunnen worden toegevoegd aan je klantdossier indien je contact hebt met BeautyX via sociale media. Het doel van deze verwerking is de afhandeling van je verzoek. De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

Bezoek aan de winkel

Cameratoezicht

In onze winkels zijn beveiligingscamera’s aanwezig. Je wordt hierover geïnformeerd bij het binnengaan van de winkel en de camera’s zijn duidelijk zichtbaar. Wij gebruiken de camerabeelden om de veiligheid van onze klanten en ons personeel te waarborgen, voor de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze winkels en het vastleggen van incidenten. De beelden kunnen worden verstrekt aan politie en justitie in geval van incidenten.

De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van BeautyX om haar winkels te beveiligen en incidenten te voorkomen/beperken.

Tablet Assisted Sales

Indien een product in de winkel niet voorradig is, is het mogelijk deze direct via een tablet in de winkel online te bestellen met hulp van een (kassa)medewerker, de zogenaamde “Tablet Assisted Sales”. Het gewenste product kan dan de volgende dag worden opgehaald of worden thuisbezorgd.

Heb je een klantenpas, dan zullen je accountgegevens na het lezen van uw (digitale) klantenpas worden geladen. Wij verwerken in het kader van de Tablet Assisted Sales de volgende gegevens: e-mailadres, naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, transactiegeschiedenis, tijdstip van de aankoop, bank- en betaalgegevens, gekocht product.

Heb je geen klantenpas of online account, dan zal je gevraagd worden zelf je gegevens in te voeren. Wij verwerken deze gegevens tezamen met je betaalgegevens om de overeenkomst uit te voeren.

Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling te kunnen af handelen en om contact met je te hebben over je bestelling. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

.

Klantenservice

Als je contact opneemt met, of gebruikmaakt van de diensten van de BeautyX Klantenservice, verzamelen wij voor zover nodig de volgende gegevens: e-mailadres, telefoonnummer, inhoud correspondentie, naam, adres, woonplaats.

Wij gebruiken deze gegevens om zo goed mogelijk op je klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren, ter uitvoering van de overeenkomst met jou.

We slaan uw vraag op om u later beter behulpzaam te kunnen zijn en je klanttevredenheid te kunnen analyseren, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van BeautyX om haar dienstverlening te verbeteren.

Communicatie

E-mail

Op de Website kun je je aanmelden voor de reguliere e-mailnieuwsbrief van BeautyX. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van BeautyX. De grondslag hiervoor is toestemming. De nieuwsbrief wordt gepersonaliseerd door middel van het gebruik van cookies. De grondslag voor het gebruik van cookies is toestemming.

Indien je een klantenpas hebt, bent zullen we onze communicatie zoveel mogelijk op je voorkeuren en interesses afstemmen, op basis van je gebruik van de diensten van BeautyX en op basis van de door jou opgegeven voorkeuren en interesses. Deze kun je aanpassen in je online Account.

Je kan je altijd afmelden voor communicatie van BeautyX via de link onderaan elk ontvangen bericht of via je online Account. Je kan je niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de afhandeling van bestellingen en andere noodzakelijke serviceberichten.

Wij kunnen je e-mailadres gebruiken om informatie te verzamelen over je gedrag op onze Website. Zo kunnen wij zien of je via onze nieuwsbrief doorklikt naar de Website en kunnen wij je herkennen als je onze Website bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties je neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrief is. Dit doen wij door middel van cookies. De juridische grondslag hiervoor is je toestemming. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken.

HOELANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS?

BeautyX bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. BeautyX hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.

Aankoop zonder Webshop Account

Wanneer je een aankoop doet zonder in te loggen, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal twaalf (12) maanden na aankoop om eventuele serviceverzoeken nog te kunnen behandelen.

Klantenpas

De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in je Klantenpas Account worden in beginsel door ons bewaard zolang je deelneemt aan het programma.

Webshop Account

De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in uw Webshop Account worden in beginsel door ons bewaard zolang uw Webshop Account actief is. Als u vijftien maanden geen gebruik heeft gemaakt van uw Webshop Account, zullen wij u vragen of u uw Webshop Account wilt behouden. Als u, ook na een reminder, niet aangeeft uw Webshop Account te willen behouden, verwijderen wij uw Webshop Account.

Cookies

BeautyX hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal zes (6) maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over je internetgebruik, worden ook maximaal zes (6) maanden bewaard.

Nieuwsbrief

Wanneer je je hebt opgegeven voor nieuwsbrief, bewaart BeautyX je gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat je aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Dat kan in ieder geval door middel van de link onderaan elk bericht. Wanneer je vanuit je online account een nieuwsbrief ontvangt, kan je je hiervoor ook afmelden via je account.

Klantenservice

Indien je contact opneemt met de BeautyX Klantenservice worden je persoonsgegevens door ons maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard.

Klanttevredenheid

Als je meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek, worden de door jou verstrekte gegevens door ons maximaal 24 maanden bewaard.

Events

Gegevens over de evenementen waarvoor je je aanmeldt, bewaren wij maximaal 24 maanden.

Cameratoezicht

BeautyX bewaart camerabeelden maximaal vier (4) weken, tenzij een langere termijn noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident.

Winacties

Gegevens over winacties waar je aan mee hebt gedaan, bewaren wij maximaal zes (6) maanden.

Gegevens betreffende fraude en diefstal

Ten aanzien van gegevens betreffende fraude en diefstal hanteert BeautyX een bewaartermijn van maximaal vijf jaar, uitsluitend voor zover aangifte bij de politie is gedaan.

Wanneer je vragen hebt over het bewaartermijnenbeleid van BeautyX, dan kun je contact opnemen met ons door een e-mail te sturen naar klantenservice@beauty-x.nl.

AAN WIE VERSTREKT BEAUTYX JE GEGEVENS?

BeautyX kan gebruikmaken van de diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor BeautyX en BeautyX draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor BeautyX optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met BeautyX afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij je gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van BeautyX.

Ook kan BeautyX diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Deze partijen kunnen dan betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met jou. Je wordt daarover altijd geïnformeerd op het moment dat u gebruikmaakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt BeautyX alleen gegevens aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

HOE BESCHERMEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?

BeautyX heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens.

Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantgegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht.

Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele aandachtspunten die hieruit naar boven komen, worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

WAT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING?

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van BeautyX worden overgedragen aan een derde partij of kan BeautyX fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. BeautyX zal u in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

WAT ZIJN JE RECHTEN?

Inzage en correctie

Als je wil weten welke persoonsgegevens BeautyX van u verwerkt en voor welke doeleinden, kun je contact opnemen via klantenservice@beauty-x.nl. Je kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van je gegevens. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). Beauty

X zal op je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.

Bezwaar

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met onze Klantenservice. In de e-mails of andere berichten die BeautyX stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien je hiervan gebruikmaakt, zal je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kan je je niet afmelden.

Verwijdering

Als je wilt dat Beauty

X je persoonsgegevens en/of je account verwijdert, kan je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar klantenservice@beauty-x.nl. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door BeautyX worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als je gegronde redenen hebt een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die BeautyX verwerkt betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Beauty

X, kan je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar klantenservice@beauty-x.nl

Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door BeautyX berust op je toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heb je het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die je aan BeautyX hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Je kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar klantenservice@beauty-x.nl

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je (uitdrukkelijke) toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht

Indien je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door BeautyX, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheer je gegevens via je online Account

Je kan je gegevens ook zelf bekijken, beheren, wijzigingen en verwijderen in je online account via de Website. Zo kan je

- Je persoonlijke gegevens wijzigen en aanvullen met – bijvoorbeeld – je telefoonnummer en geboortedatum; je bezorgadressen wijzigen, je orderhistorie bekijken, je afmelden voor de nieuwsbrief.

WEBSITES VAN DERDEN

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. BeautyX heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door BeautyX zijn verkregen. BeautyX accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kun je contact opnemen met de BeautyX Klantenservice.